Salmene 47:1

Salmene 47:1 NB

Til sangmesteren. Av Korahs barn. En salme.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 47:1

Del