Salmene 41:8

Salmene 41:8 NB

Alle de som hater meg, hvisker sammen imot meg. Det som skader meg, tenker de ut mot meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del