Salmene 41:6

Salmene 41:6 NB

Mine fiender taler ondt om meg: Når skal han dø og hans navn gå til grunne?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del