Salmene 41:5

Salmene 41:5 NB

Jeg sier: Herre, vær meg nådig! Helbred min sjel! For jeg har syndet mot deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del