Salmene 41:4

Salmene 41:4 NB

Herren skal støtte ham på sykesengen. Du forvandler hele hans leie under hans sykdom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del