Salmene 41:3

Salmene 41:3 NB

Herren vil verne ham og holde ham i live. Han skal prises lykkelig i landet, og du skal visselig ikke overgi ham til hans fienders mordlyst.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del