Salmene 41:14

Salmene 41:14 NB

Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Amen, amen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del