Salmene 41:13

Salmene 41:13 NB

Du holder meg oppe i min uskyld, og du setter meg for ditt åsyn for evig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del