Salmene 40:9

Salmene 40:9 NB

Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del