Salmene 4:9

Salmene 4:9 NB

I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del