Salmene 4:8

Salmene 4:8 NB

Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 4:8

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 4:8