Salmene 4:7

Salmene 4:7 NB

Mange sier: Hvem vil la oss se det gode? Herre, løft du opp ditt åsyns lys over oss!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 4:7