Salmene 4:6

Salmene 4:6 NB

Bring de rette offer, og sett deres lit til Herren!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del