Salmene 4:5

Salmene 4:5 NB

Bli harm, men synd ikke! Tenk etter i hjertet på deres leie og vær stille. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del