Salmene 39:3

Salmene 39:3 NB

Jeg ble stum og stille. Også det gode tidde jeg med, men min smerte ble bare verre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del