Salmene 39:10

Salmene 39:10 NB

Jeg tier og åpner ikke min munn, for det er du som har gjort det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del