Salmene 32:2

Salmene 32:2 NB

Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 32:2