Salmene 32:1

Salmene 32:1 NB

Av David. En læresalme. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del