Salmene 31:9

Salmene 31:9 NB

Du overga meg ikke i fiendens hånd. Du satte mine føtter på et rommelig sted.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del