Salmene 31:7

Salmene 31:7 NB

Jeg hater dem som akter på tomme avguder. Men jeg - jeg setter min lit til Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del