Salmene 31:4

Salmene 31:4 NB

For du er min klippe og min borg. For ditt navns skyld vil du føre og lede meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del