Salmene 31:17

Salmene 31:17 NB

La ditt åsyn lyse over din tjener! Frels meg ved din miskunnhet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del