Salmene 31:16

Salmene 31:16 NB

I din hånd er mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del