Salmene 30:9

Salmene 30:9 NB

Til deg, Herre, ropte jeg, og ydmykt ba jeg til Herren
NB: Norsk Bibel 88/07
Del