Salmene 30:3

Salmene 30:3 NB

Herre min Gud! Jeg ropte til deg, og du helbredet meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del