Salmene 30:13

Salmene 30:13 NB

for at min ære skal lovsynge deg og ikke tie. Herre, min Gud! Jeg vil gi deg takk for evig!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del