Salmene 30:12

Salmene 30:12 NB

Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede
NB: Norsk Bibel 88/07
Del