Salmene 30:11

Salmene 30:11 NB

Hør, Herre, og vær meg nådig! Herre, vær du min hjelper!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del