Salmene 3:7

Salmene 3:7 NB

Jeg frykter ikke om ti tusen mann fylker seg imot meg rundt omkring.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del