Salmene 3:5

Salmene 3:5 NB

Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del