Salmene 3:4

Salmene 3:4 NB

Men du, Herre, er et skjold omkring meg. Du er min ære, den som løfter opp mitt hode.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del