Salmene 3:3

Salmene 3:3 NB

Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela*.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 3:3

Del