Salmene 3:2

Salmene 3:2 NB

Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser seg mot meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del