Salmene 29:8

Salmene 29:8 NB

Herrens røst får ørkenen til å skjelve, Herren får Kadesj-ørkenen til å skjelve.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del