Salmene 29:7

Salmene 29:7 NB

Herrens røst slynger ut kløvde flammer av ild.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del