Salmene 29:5

Salmene 29:5 NB

Herrens røst bryter sedertrær, ja, Herren bryter i stykker Libanons sedrer
NB: Norsk Bibel 88/07
Del