Salmene 29:3

Salmene 29:3 NB

Herrens røst lyder over vannene, ærens Gud tordner - Herren over de store vann.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del