Salmene 29:2

Salmene 29:2 NB

Gi Herren hans navns ære, tilbe Herren i hellig skrud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del