Salmene 29:10

Salmene 29:10 NB

Herren tronte på vannflommens tid, og Herren troner som konge for evig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del