Salmene 29:1

Salmene 29:1 NB

En salme av David. Gi Herren - dere Guds sønner* - gi Herren ære og makt!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del