Salmene 28:7

Salmene 28:7 NB

Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 28:7

Del