Salmene 28:5

Salmene 28:5 NB

For de akter ikke på Herrens verk eller på hans henders gjerning. Han skal bryte dem ned og ikke bygge dem opp.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del