Salmene 28:3

Salmene 28:3 NB

Riv meg ikke bort sammen med de ugudelige og med dem som gjør urett. De taler fred med sin neste, enda det er ondskap i deres hjerte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del