Salmene 26:8

Salmene 26:8 NB

Herre, jeg elsker ditt hus, din bolig, stedet hvor din herlighet bor.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del