Salmene 26:5

Salmene 26:5 NB

Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del