Salmene 25:8

Salmene 25:8 NB

Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del