Salmene 25:6

Salmene 25:6 NB

Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger, for de er fra evighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del