Salmene 25:5

Salmene 25:5 NB

Led meg i din sannhet og lær meg, for du er min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del