Salmene 25:22

Salmene 25:22 NB

Gud, forløs Israel fra alle dets trengsler!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del