Salmene 25:21

Salmene 25:21 NB

La rettsinn og oppriktighet verne meg, for jeg venter på deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del